top of page

אימון ממוקד (נקודתי) הוא אימון קצר המיועד למי שמעוניין להגיע להבנות, החלטות ותוצאות מהירות בנושא מסוים או סביב אירוע מסוים בחייו: צומת דרכים קריטית בחיים, קבלת החלטה משמעותית, פתרון משבר נקודתי או הכנה לראיון או פגישה.

תכנים עיקריים באימון:

- בחינת הנושא או האירוע.

- קבלת החלטות ובחירת דרכי פעולה.

- דימוי האירוע.

- ניתוח דרכי פעולה במצבים דומים בעבר.

- הרגשת מוכנות שליטה וביטחון.


באימון נקודתי ננתח את הנושא או האירוע המשמעותיים ונבנה תכנית פעולה. בעזרת שאלות נוקבות וישירות, דימוי מצבים וניתוח תפקוד במצבים דומים בעבר, תגיע לאירוע מוכן ובטוח.

יעקב גיטלין מציע אימון-ייעוץ עסקי, אימון עסקי ליזמים, אימון לכלכלת המשפחה ואימון ממוקד.
bottom of page